Васил Иванов Лазаров е роден в град Самоков на 24 юни 1956 година. Завършва ВВTУ град Велико Търново.
Автор е на стихосбирката ,,Песента на кондора”, романа ,,Крайъгълен камък”, романа ,,Парадоксът на любовта” , романа,,Тройната нишка" и сборник литературнокритични есета ,,Християнство и поезия”. Автор е на статии, студии и критични литературни текстове публикувани в интернет, периодичния печат и специализирани издания.
Васил Лазаров е председател на Сдружението на писателите в град Самоков.
През 2016 година е избран за изпълнителен директор на Асоциация ,,Емпирей“.


0
0
0
s2smodern