Целите на Фондацията са : насърчаване на християнската художествена словестност,която да има за главна приоритетна задача, да подпомага млади български автори работещи в тази насока. Заедно с това Фондацията ще работи за създаване на животворна среда за подкрепа на християнските мотиви и свидетелства в българската литература, което да спомогне за формиране на християнската ценностна система в общественото съзнание

 

   Средствата за постигане на целите:

 

1 Организиране и провеждане на ежегоден литературен конкурс за литературни творби с християнски мотиви

2 Създаване на собствено издателство, което да публикува книги, художествено пресъздаващи християнските нравствени ценности и организиране на тяхното разпространение.

3 Поддържане на непресъхващ литературен и организационен живот като периодично се представят християнски художествени творби

4 Изработка и поддържане на представителен сайт, блог или електронен вестник

5 Осъществява експертна и консултантска дейност

6 Фондацията може да извършва и всяка друга дейност ,разрешена от закона,кокто и да участва в други организации и дружества с цел постигане на целите на Фондацията.

 

 

 

 

 

 


0
0
0
s2smodern