Асоциация за насърчаване на християнското художествено слово “Емпирей” обявява литературен конкурс за стихотворение и кратък разказ на тема: “Де е Витлеем?”, по заглавие на едноименно стихотворение от архим. Серафим Алексиев. Конкурсът е анонимен и без възрастови ограничения. Всеки участник може да изпрати до три стихотворения (не поеми!) и/или една прозаична творба с максимален обем 6 стандартни страници, т.е. 10 800 знака (with spaces, Times New Roman, 12 пункта ) на следните адреси: 

1 / По електронна поща :  konkurs@empirey.org ;

2/ За тези, които прeдпочитат традиционна та поща: гр .София 1336, пощенски клон № 36, пощенска кутия № 25 .


Изискване за изпращане на творбите по електронна поща:
·         да ползват непрозрачен имейл адрес по отношение самоличността на участника.
Изисквания за изпращане на творбите по традиционна поща:
·         писмата да са анонимни. На мястото на изпращач да пише “За конкурса”;
·         освен творческите материали, в плика да бъде поставен друг малък непрозрачен плик, който да е ненадписан от лицевата му страна, а в него да се сложи лист с адреса и телефонен номер на участника.


След получаване на писмата, организаторите на конкурса ще изпратят уведомително писмо до участниците с условния номер, под който ще бъдат разглеждани творбите им. На тези, които са предпочели втория вариант за изпращане, няма да може да се изпрати такова уведомление, освен ако не са изписали на лицевата част на малкия плик непрозрачен имейл адрес. 


Краен срок за получаване на творбите: 20.10.2017 г. (за пратените по пощата ще важи датата на пощенското клеймо). Журито ще обяви резултатите от конкурса в навечерието на Рождество Христово 2017 г.

Награди: първа – 1000 лв. и плакет; втора: 500 лв. и грамота; трета – 300 лв. и грамота.   


Наградените ще се ползват с привилегията да участват в международен конкурс, като асоциация “Емпирей” ще поеме разходите по участието им.  

 Забележка: анонимното изпращанe на творби чрез традиционната поща е възможно само чрез препоръчано писмо, при което служителките в пощенските клонове имат компютърен начин да отбележат в пощенската система адреса на изпращача, без да се изписва той върху плика и така писмото ще бъде анонимно за получателя. 


0
0
0
s2smodern