Линк към частта от предаването ,,Вяра и общество", в което участва председателят на Асоциация ,,Емпирей" - доц. д-р Калин Михайлов, посветена на излизането на едноименния Алманах - издание 2019год. :
0
0
0
s2smodern

 

            На 17 декември в Народна библиотека ,,Иван Вазов” град Пловдив се обявиха резултатите от конкурса, организиран от Асоциация за насърчаване на християнското художествено слово – ,,Емпирей”. 
            Наградите бяха оповестени и връчени от председателя на Асоциация ,,Емпирей” – доц. д-р Калин Михайлов. Стана ясно, че на свое заседание от 8 декември 2019 година, журито на конкурса в състав: доц. д-р Антоанета Николова, доц. д-р Калин Михайлов и поетът Маргарит Жеков, единодушно е определило следните награди:

                                                 Категория поезия

1 място - Антоанета Богоева от гр. Кюстендил за трите й стихотворения: ,,Воскресение Христово", ,,Ако някой не знае" и ,,Къде сме".
2 място - Владимир Генов, пребиваващ в Италия, за стихотворението му ,,Огледало".
3 място - Елена Диварова от гр. Пловдив за стихотворение й ,, Над града "

                                                   Категория есе

1 място - не се присъжда.
2 място - Марта Радева от гр. Провадия за есето ,, Боже мой, боже мой, защо си ме оставил ".
3 място - Иван Христов от гр. Пловдив за есето ,, Пътят, вярата и синапеното зърно". "

           Преди да се връчат наградите се проведе представяне на алманах ,,Емпирей” – издание 2019 година. За него говориха членовете на редакционната колегия доц. д-р Калин Михайлов и поетът с китара Виктор Макаров, участвали в подбора на участниците и техните творби.
 Ето част от думите, с които изпълнителният директор на Асоциация "Емпирей" г-н Васил Лазаров се обърна към присъстващите: ,,Ние искаме да създадем впечатление сред културната общественост и литературните среди, че поместването на дадено произведение в алманах Емпирей е един вид атестат за качество – за ниво на неговата художествена стойност, защото отделните творби се разглеждат обективно, преценяват, претеглят, за да се подбере най-доброто. Не случайно на челно място поместваме прекрасни произведения – в първият алманах на Атанас Далчев, Йордан Йовков, Йордан Ковачев и Кирил Христов, а във втория – Димитър Талев, Димитър Коруджиев, Николай Кънчев и др. Те стоят не само като образци. Чрез тях ние искаме да направим едно внушение, че останалите участници са не само техни идейни последователи, но че и техните произведения не са лишени от подобаващо художествено съдържание”.

          Доц. д-р Михайлов обърна внимание върху начина, по който е възникнал и се е оформил алманах “Емпирей”, говори за контекста, в който се е появило изданието, както и за символиката на заглавието му, сподели надеждата си алманахът да е полезен и интересен за широк кръг читатели от различни културни среди – не само тези на поетите и писателите. Той представи и двата издадени досега тома на “Емпирей”, като прочете няколко кратки творби, насочващи ни към важното в духа на идващите празници.

         Поетът с китара Виктор Макаров подчерта, че Емпирей е „асоциация за насърчаване на християнското художествено слово“. Той наблегна на окуражаването, което едноименният алманах осъществява, създавайки за съвременните автори творчески контекст: както исторически, като ни свързва с традицията на християнската словесност в българската литература от Освобождението насам, така и съвременен, като ни запознава с обилието от творци, пишещи днес по темата. Това помага на християнски ориентираните автори да не се потискат от чувство за самота и да не се превъзнасят от усещането за някаква имагинерна изключителност, а напротив – благородно да се подтикват един-другиго към търсене на все по-красиви начини за изразяване на християнските ценности.
            След оповестяване на резултатите от конкурса се проведе ,,Рождествено четене” на християнски художествени творби. В него взеха участие следните творци:

            Албена Макарова - поетеса, университетски преподавател по Английски и Испански език. По-голямата част от личното й творчество е  на Английски.  
           Д-р Антон Баев – поет, автор на над двадесет книги: поезия, проза, есеистика и научни монографии. Доктор по български език и литература от Института за литература към БАН. Председател на Дружеството на пловдивските писатели. Негови творби са превеждани на много чужди езици: английски, немски, турски,, испански, гръцки, италиански, сръбски, македонски, албански и руски.
              Виктор Макаров –поет с китара, автор на албума „Шарена черга“.
               Елена Диварова - поетеса и литературна критичка. Автор на стихосбирките: "Луда капка дъжд", "Влакове", "Изкачване с глухарче" и други. Член на Съюза на българските писатели и на Дружеството на пловдивските писатели. Учител по български език и литература.Председател на читалище "Възраждане" - Пловдив.
            Доц. д-р Калин Михайлов – литературовед, поет и есеист. Преподавател по западна европейска литература в СУ Св. ,,Климент Охридски”. Председател на Асоциация ,,Емпирей”. Автор e на стихосбирките „Стихотворения“ „Тихи трипове“ , „Пролята за теб.“ , “Нужен”. Стихотворения на К. Михайлов са превеждани на руски, немски, италиански и английски език, а съвсем наскоро излезе на полски език сборната му поетична книга “Какъв е смисълът?”
           Д-р Канелия Божинова - преподавател по български език и литература. Доктор по методика на обучението по литература. Има две издадени стихосбирки и много участия в поетически, литературни и езиковедски сборници.
Мария Николова - поетеса, автор на петнадесет поетични книги, сред които: "Невеста на вятъра", "Снежна къща", "Изгорели сълзи", "Заспа последният щурец", "Стъпки в снега". Носител на национална литературна награда "Дядо Йоцо гледа". Превеждана на няколко чужди езика. Член е на Съюза на българските писатели и на Дружеството на пловдивските писатели.
Николинка Климукова - докторант по християнско изкуство в Богословския факултет на Софийски университет. Завършила магистратура по богословие и магистратура по изкуствознание от Художествената академия. Има издадена стихосбирка и се вдъхновява от романтиката на канона.
             Радка Атанасова – поетеса, автор е на пет поетични книги. Има множество публикации във вестници, списания, алманаси и награди в литературни конкурси в страната и чужбина, както и участия в литературни четения в България, Гърция и Турция. Член е на Дружеството на пловдивските писатели и на Литературен кръг Метафора
            Рамела Бохосян - дългогодишен учител по български език и литература. Автор на три стихосбирки: "Две ноти светлина", "Разлистваш душата ми", "За да съмне". Член на Дружеството на пловдивските писатели и на литературен кръг "Метафора".
           Светла Караянева – поетеса, дългогодишен преподавател по български език на чуждестранни студенти в Аграрен университет и ПУ "Паисий Хилендарски". Автор на стихосбирките: "Татковина", "Аквариум", "Късен колезиум", "Обсерватория" и други. Член е на Дружеството на пловдивските писатели и ръководител на Литературен кръг "Метафора".

           

 

 

0
0
0
s2smodern

БЪЛГАРСКИЯТ П.Е.Н.-ЦЕНТЪР ПРЕДСТАВИ МАРГАРИТ ЖЕКОВ

Новата стихосбирка на Маргарит Жеков "Небесен послеслов" беше представена в Литературния клуб на Столичната библиотека вечерта на 9 декември 2019 г. За автора и книгата говориха издателят Марин Георгиев и писателите Бойко Ламбовски, Кирил Кадийски и Георги Константинов. Авторският рецитал включваше 10 стихотворения от новата книга. Ето едно от тях:

МАРГАРИТ ЖЕКОВ

АПОСТРОФИЧЕН СОНЕТ
„Какво да искам: вехне всичко”
Атанас Далчев

Прозря поетът: „Всичко вехне”
и нищо тленно не поиска,
защото свята е утехата,
а не отломката скалиста.

И прав бе той: живеем в грях,
но не е вечно, нито свято мъртвото:
Студът и зноят го разкъртват
и го превръщат в дим и прах.

И вярно е – във времената стари
въздигал е човек по указ строг
от камъни неръкоделни своите олтари,

за да познаем, че е непримесен
с човешки труд дарът небесен
и неговата милост има срок.

            25 03 2002 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
0
0
s2smodern

Асоциация за насърчаване на християнското художествено слово “Емпирей” обявява литературен конкурс за написване на съвременна християнска творба в две категории: стихотворение и есе. Под “християнска творба” трябва да се разбира произведение, засягащо същностни за ортодоксалното християнско светоусещане теми, образи и събития, поставени в контекста на евангелския духовно-нравствен идеал за личността и интепретирани с художествена убедителност, като в тази смислова перспектива не се изключва възможността да се изобрази и заличаването на духовните ориентири в заобикалящата ни действителност и последиците от този процес за отделния човек и цялото общество.
Конкурсът е анонимен и предназначен за участници над осемнадесет години. Всички изпратени творби трябва да не са публикувани в книга или в литературни издания. Всеки участник може да изпрати до три стихотворения (не поеми!) и/или едно есе с максимален обем 6 стандартни страници, т.е. 10 800 знака (with spaces, Times New Roman, 12 пункта) на следните адреси:
1/ По електронна поща: konkurs@empirey.org
2/ За тези, които предпочитат традиционната поща: 1336 София, пощенски клон 36, пощенска кутия № 25.
Изискване за изпращане на творбите по електронна поща: по възможност да ползват непрозрачен имейл адрес, който не разкрива самоличността на участника. Но дори да се окаже, че това условие не е спазено, организаторите се ангажират със запазване на анонимността на участващите в конкурса – творбите ще бъдат получавани от лице, което не участва в самото жури.
Изисквания за изпращане на творбите по традиционна поща: 1/ Писмата да са анонимни, на мястото на изпращача да пише ,,За конкурса“. 2/ Освен текстовете на самите творби пликът да съдържа друг малък, ненадписан плик, в който да се сложи лист с адреса и телефонния номер на участника.
След получаване на писмата на участниците, организаторите на конкурса ще изпратят уведомително писмо с условния номер, под който ще бъдат разглеждани творбите им.
На тези, които са предпочели втория вариант за изпращане на творбите, няма да може да се изпрати такова уведомление. Единствен възможен начин да получат такова е да изпишат на лицевата част на малкия плик непрозрачен имейл адрес.

Краен срок за получаване на произведенията: – 20.11.2019 г. (за пратените по пощата ще важи датата на пощенското клеймо). Журито ще обяви резултатите от конкурса в навечерието на Рождество Христово 2019 г.
Награди:
1/ За стихотворение: първа награда – 500 лв. и плакет; втора награда: 200 лв. и грамота; трета – 100 лв. и грамота.
2/ За есе – първа награда – 500 лв. и плакет; втора награда: 200 лв и грамота; трета награда – 100 лв. и грамота.

 

0
0
0
s2smodern
Page 2 of 3