Освободената творческа мисъл влезе в новия век с нови вълнения, нови идеи и нов интелектуален продукт. Появата на християнски художествени творби в условия на свобода на словото доказа несъстоятелността на дългогодишно налаганото мисловно клише, че българската литература е индиферентна към християнската чувствителност и християнския светоглед.
В настоящия алманах, в раздела ,,Научи ме, Господи велик” са поместени християнски творби на изтъкнати български писатели, живели и творили преди 09.09.1944 г. – Йордан Йовков, Кирил Христов, Йордан Ковачев и Атанас Далчев. Като съставители на това издание ние се постарахме да направим символичен връзка между сегашното християнско художествено творчество с емблематични творби от миналото и така да прокараме мост между традицията и съвременното литературно съзнание.
Въпреки цензурата по времето на комунистическия режим са родени някои прекрасни творби с християнска тематика, свидетелстващи за спонтанен, индивидуален и спорадично проявяващ се бунт срещу дистата на идеологемата. Този бунт преодолява налаганите и втърдени задължителни параметри на изискванията към твореца от този период по неофициален път, чрез собствени избори на литературните идеи и тяхното претворяване. Такива са произведенията на творци като Борис Христов, Иван Цанев, Марин Георгиев, Владимир Попов, Деян Енев, Теодора Димова, Методи Джонев, Първан Стефанов, Иван Вълев и други – радваме се че техни творби намериха място в нашия алманах.
Разделът ,,...към Словото и още по-нататък...” съдържа творби на членове на Асоциация за насърчаване на християнското художествено слово ,,Емпирей” –общност от съмишленици, които имат за цел да популяризират добрите образци в тази област, давайки и свой принос в художественото творчество. Обединени на базата на сходни интереси и поставили началото на неформален литературен кръг, те не биха желали да творят и общуват в тесен и ограничен обсег. Стремежът, който ги обедини и при създаването на този алманах, е да се постигне отвореност и споделимост на усилията им.
С воля за пренасочване и концентрация на част от енергията на творците към “романтиката на канона” (по израза на Дж. К. Честъртън) и към изконните християнски ценности, Асоциация “Емпирей” проведе през миналата 2017 г. конкурс за християнска творба (кратък разказ и стихотворение) под мотото ,,Де е Витлеем?”. В настоящия алманах поместваме произведения на автори, които бяха номинирани за награди в конкурса. Техните творби можете да намерите в раздела ,,Но истинският ми живот ме гледа от небето...”
Накрая на изданието поместваме кратки биографични данни за участниците в алманаха. Всеки от тях, като изключим тези, които не са сред живите, е съставил сам своята животописна бележка, включваща данните за творческото му битие. Ние, съставителите на алманаха, водени от демократичните си принципи, оставяме авторите сами да поемат отговорността за достоверността на своя животопис.

 

0
0
0
s2smodern
Page 4 of 4